Wetenschappers

 Interessante & praktische contacten met het bedrijfsleven

 Kortdurende inspanning (1 dag)

 Verslaglegging en financiele afhandeling door het instituut

 

Onze aanpak

 Analyse en zonodig herformuleren van de vraag

 Opdelen in deelvragen en expertises

 Zoeken en inschakelen van benodigde specialisten

 Beoordelen technische haalbaarheid

 Integratie en assemblage deeloplossingen

 Rapportage en begeleiden implementatie

 

Institute for Science & Industry

Efficiënte kennisoverdracht van universiteiten naar MKB

Het Institute for Science & Industry is opgezet voor een toegankelijke en effectieve kennisoverdracht van universiteiten naar het bedrijfsleven.

 Voor kleine vraagstukken waarbij een beroep wordt gedaan op parate kennis van wetenschappers

 Een directe aanpak niet de tent maar de vent

 Ondersteuning door analyse van problemen en het leggen van contacten met de juiste wetenschappers

Institute for Science & Industry

Bolhaarslaan 82

7522 CZ Enschede

The Netherlands

Contact: